آکیناسه چیست؟

اکیناسه چیست؟ اکیناسه نام گروهی از گیاهان گلدار است که بومی آمریکای شمالی هستند. به این گیاهان گل مخروطی نیز می گویند. گلبرگ ها بسته ...

ادامه مطلب