فواید آرتیشو یا کنگر فرنگی برای سلامتی

فواید آرتیشو برای سلامتی فواید آرتیشو یا کنگر فرنگی برای سلامتی کنگر فرنگی چیست؟ این یک سبزی خوشمزه است که با نام علمی Cynara card...

ادامه مطلب

فواید آرتیشو برای سلامتی

فواید آرتیشو برای سلامتی کنگر فرنگی چیست؟ این یک سبزی خوشمزه است . اسکولیموس، متعلق به بومی منطقه مدیترانه است. کنگر فرنگی به دلیل ط...

ادامه مطلب