چای بولدو چیست؟

چای بولدو چیست؟ بولدو یک درختچه همیشه سبز معطر یا درخت کوچک بومی شیلی مرکزی، آرژانتین، اکوادور، بولیوی و پرو است. اگرچه شواهد علمی...

ادامه مطلب

چای بولدو چیست؟

چای بولدو چیست؟ یک درختچه همیشه سبز معطر یا درخت کوچک بومی شیلی مرکزی، آرژانتین، اکوادور، بولیوی و پرو است. برگ‌های چوبی و بدبو اغلب ...

ادامه مطلب